martyrolog.ru
РусскийEnglishEspañolItaliano

Календарь на месяц

Kalendarium de Ripolli (X cent. ex.)
[Выберите книгу]
Июль (по григориан. календ.)
1 KAL ILS
2 VI NNS
3 V
4 IIII
5 III
6 II
7 NNS
8 VIII IDS
9 VII
10 VI
11 V
12 IIII
13 III
14 II
15 IDS
16 XVII KAL AGTS
17 XVI
18 XV
19 XIIII Scar( um) Iuste et Rufine
20 XIII
21 XII
22 XI
23 X
24 VIIII
25 VIII Ep(is)c. Iacobi Apli. et Xprophori, barch. Cucufati mr.
26 VII
27 VI
28 V
29 IIII
30 III
31 II